fbpx

Ivan Kozaliev

Ivan Kozaliev

Chaos,

CG specialistas

Ivanas sukūrė tvirtą architektūros pagrindą, dalyvavo įvairiuose pastatų projektavimo projektuose iki daugiaaukščių pastatų ir dangoraižių. Po daugelio architektūros metų jo aistra 3D nugalėjo ir vizualizacija tapo jo pasirinkta karjera. Ivano entuziazmas atvedė jį į chaosą, o šiandien jį galima rasti vizualizacijos projektuose, kur jo architektūrinė patirtis yra labai svarbi atliekant užduotis, derinant jo 3D įgūdžius ir programavimo logiką.


https://www.chaosgroup.com/

Pranešimo data: Spalio 26 d., 15:00

Pranešimo tema: ,,V-Ray 5 for SketchUp ir V-Ray ekosistema“

Šį kartą Ivanas pasakos apie vizualizavimo įrankį V-Ray for SketchUp bei visą V-Ray ekosistemą aplink – Chaos Cloud, Cosmos, Vantage bei tiesioginį vizualizavimą. Kiekvienas ekosistemos komponentas svarbus bei padeda pasiekti aukščiausią rezultatą.

Nepraleiskite progos ir pasiruoškite klausimus. Paskaitos pabaigoje galėsite užduoti klausimus.

Keli klausimai Ivanui

SketchUp – tik darbas, ar ir laisvalaikis?
Tai daugiau nei darbas – man patinka kurti vaizdus ir su „SketchUp“ bei „V -Ray“ galiu lengvai ir greitai tyrinėti savo projektus.

– Dvi dažniausiai naudojamos tekstūros?
Tikriausiai betono tekstūra ir mediena.

– Metrai ar milimetrai?
Metrai, mano gimtojoje šalyje mes naudojame metrinę sistemą ir man lengviau ja naudotis.

– 3 dažniausiai naudojami SketchUp papildiniai?
„V-Ray“, „Select’n isolate“ ir „CLF Scale and Rotate Multiple“

 

EN

Ivan developed a solid background in architecture, participating in various building design projects up to high-rise buildings and skyscrapers. After years in architecture, his passion for 3D prevailed and made visualization his career of choice. Ivan’s enthusiasm brought him to Chaos and nowadays one can find him involved in visualization projects where his architectural experience is crucial for performing assignments employing a combination of his 3D skills and programming logic.

https://www.chaosgroup.com/

This time, Ivan will talk about the visualization tool V-Ray for SketchUp and the entire V-Ray ecosystem combining Chaos Cloud, Cosmos, Vantage and real-time rendering. Every component of the ecosystem is important and helps to achieve the highest result.

Don’t miss the opportunity and get ready for questions. You will be able to ask questions at the end of the lecture.

Few questions for Ivan:

– SketchUp and V-Ray – just a work, or also a free time activity?
It’s more than work – I love to create visuals and with SketchUp and V-Ray I can explore my projects easily and fast..

– Two most frequently used textures?
Probably the concrete texture and the wood.

– Meters or milimeters?
Meters, in my home country we are using the metric system and it’s easier for me to use it.

– Three most frequently used SketchUp plugins?
„V-Ray“, „Select’n isolate“ and „CLF Scale and Rotate Multiple“

back to top